Att ha hus på Mallorca

uppdaterat 150115

Att ha ett hus på Mallorca kan skilja en hel del från att ha ett fritids eller permanenthus i Norden.
I hus som ligger i tätbebyggda områden har ju oftast kommunalt vatten och avlopp samt anslutning till elnätet.
På landet saknas ofta allt detta! Hur gör man då? Se nedan!

Elektricitet

På landsbygden har få hus anslutning till elnätet. Dimensioneringen av eventuell anslutning är oftast klen. Dvs. det räcker ej till uppvärmning. Solel via solceller i en solpanel är den vanligaste lösningen ibland kompletterad med en bensindriven generator för tillfälligt bruk. 
En bra genomgång på engelska av hur man planerar ett solelektriskt system kan man hitta här 070626
Tillgång till el behövs i första hand för att driva vattenpumpen som går på 12 volt. I andra hand för belysning med lågvoltslampor (12 volt). Lågvoltslampor finns som halogenlampor som ger ett högre ljusutbyte än vanliga glödlampor, ljusrörslampor ger än bättre utbyte. LED-lampor (Light Emitting Diode) ger det högsta ljusutbudet men är fortfarande dyra.  En TV med DVD eller Videospelare kan drivas via en omformare som ger 220 volt från 12 volt. 
Solel systemet består av en eller flera solpaneler, en laddningsregulator och ett batteri. 
Solpanelernas effekt måste dimensioneras efter behovet. Man kan få hjälp av leverantören med uträkningen men du kan också räkna själv. I Sunwinds katalog på svenska finns anvisningar. En solpaneleffekt på 100 watt är nog ett minimum i de flesta fall.
Regulatorn måste vara dimensionerad för solpanelens effekt.
Regulatorer finns av olika typer, det kan vara värt att investera i en mikrodatorstyrd regulator som ökar batteriets livslängd och kopplar bort batteriet om det riskerar att urladdas för mycket.
Batteriet måste vara konstruerat som ett förbrukningsbatteri till skillnad från startbatterier som används i fordon. Ett sådant batteri har kraftigare blyplattor och kan urladdas mer än bilbatterier utan att förstöras. Priset är högre men livslängden överlägsen. Batteriutrymmet bör också vara väl ventilerat för att få bort vätgasen som avgår då batteriet är fulladdat, annars kan explosiv knallgas bildas! Det finns även helt slutna batterier (AGM) med hög kapacitet och mycket lång livslängd men till ett högre pris. Man kan ibland finna begagnade sådana som suttit som backup i mobilradiostationer där de aldrig djupurladdats och därför har ett långt liv kvar.
Omformare finns av olika typer. Den vanligaste ger en modifierad sinuskurva och han användas till det mesta. Till vissa förbrukare behövs en sinusomformare som är kostsammare.
Det finns också automatiska system med en generator som startas om behovet blir för stort.

Mer information kan hittas på min
länksida.
 Ibland finns möjlighet till anslutning till det fasta elnätet (GESA). Man får då dela på kostnaden för transformator och framdragning av elkablar om det inte finns anslutning. Kostnaden kan variera betydligt beroende på omständigheterna, beräkna minst 10000€. Sedan tillkommer anslutningen från tomtgräns till hus, certifierad kabeldragning i huset mm.(10000-30000€). För att få ansluta sig måste man ha ett Cedula de Habilidad, dvs ett intyg på att man har ett riktigt bostadshus. Detta papper kan vara besvärligt att få varför man aldrig skall skriva på något anslutningsavtal utan detta papper i handen! En väg runt detta är att anlägga en legal borrad brunn för vilken man kan ansöka om el-anslutning för pumpen. Senare kan man koppla in huset på samma ledning! Om ledningen vid tomtgränsen är äldre än fem år slipper man dela på framdragningskostnaden.  070319

Vatten & Avlopp

Där man saknar kommunalt vatten har huset oftast en vattenreservoar (cisterna) oftast nedgrävd. Den kan rymma upp till ca 20 kubikmeter vatten. Den fylls antingen från egen brunn (pozo) eller med tankbil för dricksvatten (agua potable). Testa vattnet i den egna brunnen. Om reservoaren ej varit använd nyligen kontrollera att den är ren och tät. Till dricksvatten används ju oftast vatten på flaska.
Varmvattensberedaren är vanligen gasoleldad (gasol se nedan). Viktigt med ordentlig ventilation där beredaren är monterad!
Avloppet på landet består ofta av en infiltrationsbrunn (pozo negro), kontrollera att den ej förorenar brunn eller cistern. Nuförtiden måste man ha en riktig avloppsbrunn (fosa septica) för att rena avloppsvattnet.

Matlagning

Vanligen används gasol (butano) till spisen även när det finns elektricitet. Gasolen säljs av Repsol som har depåer runt om Mallorca. För att få köpa de större flaskorna behövs vanligen att lokalerna är inspekterade. Det är emellertid lätt att hitta stora flaskor på marknaderna i Consell och Magaluff. De mindre flaskorna kan köpas direkt på depån. Någon typ av våg är bra för att kontrollera hur mycket gas som finns kvar. Ha alltid en flaska i reserv. Det kan vara värt att investera i en automatisk omkopplare som sammankopplar två gasolflaskor och när den ena tar slut kopplar den över till den andra. En gasvarnare för gasol är också att rekommendera. Den kan vanligen anslutas både till 220 volt och 12 volt.

Värme

Gasoldrivna strålkaminer är vanliga och mycket effektiva. Viktigt med god ventilation!  Vedeldade kaminer eller öppna spisar med insatts ger också god värme.

Telefon

Om man inte bor i eller nära tättbebyggt område är det svårt och dyrt att få en fast telefon installerad. Alternativet är mobiltelefon. Kontantkort kan vara praktiskt. Movistar och Vodafone är de stora mobilnätsföretagen. Tyvärr är det tekniska kunnandet hos försäljarna oftast minimalt! Se även nedan!

Dator

Mobiltelefon kan också användas för anslutning till Internet om telefonen har modemfunktion eller med speciellt instickskort i laptoppen.   För att minska datamängden kan man t.ex. stänga av bildvisningen i MS Explorer (Verktyg / Internet-alternativ / Avancerat / Multimedia). Ett annat alternativ är att använda ONSPEED, ett program som omdirigerar ditt dataflöde via en egen server som komprimerar text och bilder innan de skickas vidare till din dator där det dekomprimeras. Abonnemanget kostar ca 40 euro för 12 månader. Programmet fungerar för alla typer av anslutningar till nätet och jag använder det själv med gott resultat. 060727 Ett bättre alternativ är att ansluta sig med radiolänk som använder WiMax tekniken. Ett firma som täcker en stor del av Mallorca är freefil www.freefil.com . Anslutningskostnaden är ca 300€ och månadskostnad för 768/384 Kbps är ca 29€. Ingen begränsning av datamängd. Man kan också ansluta en vanlig telefon via en adapter (ca 78€) och får då ett riktigt telefonnummer. Månadskostnad 7,50€ (+moms) för 180 fria minuter till fast telefon i Europa. Företaget är spansktalande. 090211

Tak

Ett traditionellt tak på Mallorca är ofta uppbyggt med träbjälkar (vigas) (tidigare ofta eukalyptus) mellan vilka man sedan lagt ihåliga tegelplankor (rasillones) (tidigare bambustörar). Sedan täcks detta med cementbruk (tidigare lera) i vilket man lägger enkupiga tegelpannor (teja). Först rader med den konkava sidan upp (tejas de canal) därefter täcks mellanrummet med pannor som har den konkava sidan nedåt (tejas superior). Då kanalerna mellan pannorna blir rätt så trånga är det viktigt att man håller taket rent, speciellt om man har tallar i närheten. Om avflödet hindras kan regnvattnet annars rinna över sidorna på den underliggande pannan och man riskerar läckage från taket då undertaket inte är vattentätt till skillnad från svenska tak. Takpannorna är rätt sköra och behöver därför ibland bytas. Den nya pannan fästes med cementbruk (man kan också fuska med byggsilikon). 

Tallprocessionsspinnaren

Tallprocessionsspinnarens (Thaumetopoea pytiocampa) larver (Oruga procesionaria del pino) är ett allvarligt hot mot Mallorcas tallar. Under vintern äter den tallbarren under natten och återvänder till sina bon under dagen. Bona syns tydligt i tallarna och kan misstolkas som fågelbon. Under våren ser man de fullvuxna larverna på marken ofta sammanlänkade i en lång kedja på jakt efter lämplig jord att förpuppas i. Rör inte dessa larver då de brännande nässelhåren kan ge en mycket kraftig toxisk hudreaktion. De kan också skjuta iväg små pilar som fäster i huden. De är även allergena och kan utlösa kraftiga allergiska reaktioner. Klådan sitter ofta i under flera veckor. Detta gäller ju speciellt barn som gärna plockar upp dem. Hundar kan få dem på benen och sedan slicka i sig dem vilket kan ge livshotande nekros av tungan. Larverna gräver ner sig i jorden och förpuppas. Till hösten gräver sig fjärilen upp ur jorden och letar rätt på en lämplig tall där de fäster upp till 300 ägg vid barren. Tallprocessionsspinnaren kom till Mallorca med jorden hos importerade träd först på femtiotalet. 
Den kan bekämpas på olika sätt. På Mallorca används biologisk bekämpning genom besprutning med bakterier. Man provar även fällor som lockar med dofter, så kallade ferromoner. Det är viktigt att man tar ner bona och bränner dem. Om du vill veta mer kan du besöka följande hemsidor: 1, 2,  4,  5 , 6.

Renovering och Tillbyggnad

Ibland uppstår behov av renovering eller tillbyggnad. Se här för mer information.

Hem