Djur, Natur & Trädgård  

(16) Birds in Mallorca, John Busby. Christopher Helm, 1988. ISBN 0-7470-0208-8

Denna bok av den kände engelske målaren John Busby är dedicerad till den Mallorkinska naturskyddsgruppen Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa som är mycket aktiva i sitt arbete att skydda Mallorcas natur. Boken är fylld med skisser och akvareller med fåglar och natur. Jag har särskilt fäst mig vid bilderna av härfågeln (Upupa epops) som är vanlig på min del av ön. Det är en vacker och orädd fågel som ofta inte flyger undan förrän man är någon meter ifrån.  041105

(18) Mediterranean Gardening, A Waterwise Approach, Heidi Gildemeister. University of California Press, 2002 ISBN 0520236475

En vackert illustrerad handbok som visar hur man anlägger och vårdar en trädgård anpassad för Medelhavsklimat. Författaren går systematiskt igenom alla de problem man ställs inför och ger förslag till olika lösningar. Växtförteckningen rymmer mer än tusen växter med uppgifter om ursprung, plantering, förökning och skötsel. 041106

(19) Blommor och träd vid Medelhavet, Tore Hylander. Bonniers, ISBN 91-0-040183-8.
(20) Träd och buskar vid Medelhavet, text Helge Vedel, bild Roald Als & Anette Rasmussen. Wahlström och Widstrand, ISBN 91-46-12878-6

Två bra böcker som hjälper dig identifiera den lokala floran. 041209

 

(21)Plants of the Balearic Islands,  Anthony Bonner. Editorial Moll, ISBN 84-273-0423-4

Engelskspråkig bok om Mallorcas flora. Att ha med sig ut i naturen och identifiera de växter man möter. Ett aktivt sätt att möta Mallorcas natur. 041213

 

 

(23) The Naturalist in Majorca, James D. Parrak. David & Charles 1973. ISBN 0 7153 5948 7

Mallorcas natur är inte enbart lätt tillgänglig utan erbjuder också en stor variation av miljöer för växter och djur. Denna bok ger en klar och utförlig presentation av öns växter, insekter, däggdjur och fåglar samt nödvändig information om geologi och klimat. Man får även anvisningar var man kan se de olika arterna. 041223

(76) Wild Orchids of Mallorca. Nicole & William Beniston. Editorial Moll 1999. ISBN 84-273-0824-8

Beskriver alla orkidéer som man kan finna på Mallorca. Boken anger utförligt hur man skall klassificera orkidéerna och beskriver deras utseende, livscykel, växplatser samt när de blommar. Rikligt bildmaterial. Rekommenderad läsning. 080211

 

 (90) Spanish Gardens. C. M. Villiers-Stuart. B. T. Batsford, Ltd, London, 1936.

Detta är den första engelska boken om spanska trädgårdar. Författaren hade studerat  dessa trädgårdar under mer än 15 år innan bokens publicering. Inriktningen är bevattnade trädgårdar inspirerade av den muslimska paradisträdgården. två kapitel handlar om trädgårdar på Mallorca. 100825

 

(107) Gardening in Spain. Marcelle Pitt. Santana Books. ISBN 84-921229-8-6

Hur man anlägger och vårdar en trädgård i Spanien. Beskrivning av många lämpliga växter, när och hur de skall planteras. Hur man planerar för en trädgård utan kontinuelig tillsyn. Hur man sköter sin fruktträdgård mm. Ger också information om hur man får trädgården att överleva den spanska sommnaren. 111222

 

(109) Orchids of the Bellver Forest, Majorca. Sven Jonasson. Baltar y Asociados S.L. 2013. ISBN 978-8415259077

Att boken begränsar sig till bara Bellverskogen kan synas begränsande men platsen är idealisk för studiet av Mallorcas orkidéer då 17 av de 20 vanligaste finns i detta område.
Han ger först en beskrivning av orkidéernas livscykel, uppbyggnad och reproduktion med lättförståeliga illustrationer. Därefter följer presentationer av alla de sjutton olika orkidéerna illustrerat med fem bilder av varje art. Avslutningsvis finns en tabell som visar nar de olika orkidéerna blommar. Sammanfattningsvis är detta en utmärkt bok för den som är intresserad av Mallorcas flora. Rekommenderad läsning 130623

(113)  Mediterranean Gardener. Hugo Latymer. FrancesLincoln Ltd. London. 1990. ISBN 0 7112 1828 5

En grundlig handledning i anläggandet av en trädgård i medelhavsområdet. Författaren går igenom olika typer av trädgårdar som: Torra, lågunderhålls trädgårdar / Terasserade sluttningsträdgårdar / Vattenträdgårdar. Vilka element som används vid anläggandet. Dessutom vilka växter, från träd till rabatter, som är lämpliga och oftast lokalt tillgängliga. Allt rikt illustrerat. En bok jag haft glädje av. Rekommenderad läsning 180113  

 

Waterless garden

(115)  Making Waterless Gardens a Practical Reality Worldwide. Dick Handscombe. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2013. ISBN-13: 978-1484823620 Författaren började med trädgårdsarbete vid fem års ålder och är nu mer än sjuttio år. Han har arbetat i olika klimat och bott i Spanien och studerar Medelhavets trädgårdar i mer än 25 år. Den här boken är en förtätad sammanställning av hans idéer, för att minska mängden vatten som behövs för att sköta en trädgård, speciellt i Medelhavsklimatet. Den täcker allt du behöver göra, men på ett mycket kondenserat sätt, så behöver du antagligen komplettera den med andra böcker som är illustrerade och går djupare med specifika åtgärder. Rekommenderad läsning . 180221

 

 

 

Mallorcaböcker

Startsida