Historia

 (15) Konungariket Mallorca, Lorenz von Numers. Wahlström & Widstrand, 1979. ISBN 91-46-13576-6

En skildring av Mallorca från 50-talet rikligt illustrerad av Gunnar Brusewitz. En skildring fylld av historia och kultur om ett Mallorca som nu nästan helt försvunnit. Allt skildrat med stor värme och inlevelse. Leta på antikvariaten. 041105

 

(29) Mallorca the Magnificent, Nina Larrey Duryea. The Century Co. 1927.

En mycket romantisk skildring av Mallorcas historia. Med beskrivningar av palats och herresäten. Intressant som ett tidsdokument. 030330

 

 

(31) Man and the Windmills, Balearic Islands. Alejandro Garcia Llinás. Institut  Balear de Promotió del Turisme, 1999. ISBN 84-930748-0-2

De typiska Mallorkinska väderkvarnarna är bland det första man ser när man landat på Palmas flygplats. Vad man kanske inte vet är att de första vattenpumpande väderkvarnarna konstruerades för att dränera de sankmarker (Es Pla de Sant Jordi) som till en del nu rymmer Son Sant Joan flygplatsen. De första väderkvarnarna byggdes av Pablo Bouvy de Schorremberg år 1847. Först senare användes de för att bevattna de odlingar som anlades på den dränerade marken. Om detta kan man läsa i denna lilla bok som är sprängfylld av information om alla typer av väderkvarnar som finns och har funnits på Mallorca. En väsentlig del av öns kulturhistoria. 050604

 

(33) Rails Through Majorca. Giles Barnabe. Plateway Press, 2003. ISBN  1- 871980-51-8

Denna bok ger en historisk redovisning av Mallorcas smalspåriga  järnvägar med geografisk beskrivning av deras placering. För de nuvarande järnvägsnätet ges en beskrivning av de sista 10 årens utveckling. Jämsides med den historiska beskrivningen finns kapitel ägnade åt det rullande materialet, tidtabeller mm. 050630

 

(37) Majorca. Henry C. Shelley. Methuen & Co. Ltd., 1926.

Boken inleds med en noggrann redovisning av Mallorcas historia. Sedan följer en beskrivning av det nutida Mallorca (1920-talet) med tyngdpunkten på den historiska bakgrunden för platser, städer, kyrkor och byggnader. För den historiskt intresserade finns här mycket att hämta. 050801

(40) Mallorca, Mallorca! Historia, Gastronomi, Människor. Brita Åhman. Carlssons, 1991. ISBN 91 7798 425 0

Britta Åhman skriver om Mallorcas historia och intressanta personligheter. Skildrar Mallorcas matkultur och ger en del tips om bra restauranter på ön. En del återfinns i den senare boken Mitt Mallorca. 050823

(44) Resa genom tusen år - en vägvisare till kulturen i Provencè, Toscana och på Mallorca. Sven Bjellerup. Carlssons, 1994. ISBN 91 7798 776 4

En strövtågsresa genom Provence, Toscana och Mallorca. Stommen verkar vara en resa av den typ som TEMA-resor organiserar. En resa med organiserade vandringar och besök vid kulturella platser och institutioner. Allt detta kombinerat med rikligt med information om historia, kultur och sociala förhållanden. Författaren förmedlar detta till läsaren i en lättsmält form. 050904

(48)  Majorca. Ann Hoffman. David & Charles, 1978. ISBN 0-7153-7492-3

En gedigen genomgång av öns historia fram till modern tid. Den beskriver också dagens (70-talets) Mallorca med kapitel om lokalstyre, industrier och dagligt liv. 050924

 

(65) Majorca. Luis Diez del Corral. Översättare M. Byrne. George Allen & Unwin Ltd. 1962.

En lyrisk skildring av Mallorcas geografi, historia och befolkning. En högst personlig vision med mycken poesi som först publicerades på spanska 1942. 060922

 

(67) The Story of Majorca And Minorca. Sir Clements R. Markham. 1908. Facsimil Read Books 2006. ISBN 1406703009

En mycked intressant bok om Mallorcas tidiga historia. Även om den trycktes fösta gången för nästan etthundra år sedan har den mycket att ge en modern läsare särskildt om man är intresserad av Mallorcas tid som ett självständigt kungadömme. Om än romantisk i sitt språk är den mycket underhållande läsning. 070329

 

(75) The Railways and Tramways of Majorca. Giles Barnaby. Plateway Press, Brighton, 1993. ISBN 1 871890 13 5

Författarens första bok om Mallorcas järnvägar ger den historiska bakgrunden liksom kapitel om lok och vagnar. Skillnaden mot hans senare bok (Rails Through Majorca) är att de sista tio årens snabba utveckling saknas. 071219

 

(83) Spanska inbördeskriget. Antony Beevor. Historiska media, 2007. ISBN13: 9789185507559

Det Spanska inbördeskriget inleddes 1936 som en militärrevolt under ledning av general Franco mot den sittande regeringen. Detta övergick i ett regelrätt inbördeskrig med mängder av dödade på bägge sidor. Fascisterna hade hjälp av Hitler och Mussolini medan republikanerna endast fick hjälp från Stalin. Författaren lyckas göra detta grymma krig begripligt. Trots att Franco dog 1975 har man i Spanien  först nu på allvar börjat tala om detta krig och dess många offer. Många är fortfarande okända som vilar i omärkta gravar. Rekommenderad läsning 081015

(85)The Balearics and their Peoples. Fredrick Chamberlin. John Lane the Bodley Head Ltd, 1927.

Denna bok är en genomgång av de baleariska öarnas historia, klimat, flora och dagligt liv. En del är i våra ögon ålderdomligt och fördomsfullt men mycket intressant finns ändå att hämta speciell om de förhistoriska innevånarna. 081222

 

(103) Malloca - ö i världen. Margareta Strandman Dahlberg. ALF Bokförlag, 2010. ISBN 978-91-976722-8-3

Författarinnan kom till Mallorca som reseledare redan 1964 och har sedan dess tillbringat en stor del av sitt liv på ön. Boken är uppdelad i två delar. Den första är en fördjupad introduktion till det nutida Mallorca och en beskrivning av varför ön blivit så attraktiv för besökare från hela världen. Hon inleder med 1800-talets George Sand och Ludwig Salvador som kanske väckte 1900-talets intresse som tog fart efter första världskriget. Här finns en förteckning på de celebriteter som i allt högre frekvens, med ett avbrott under inbördeskriget och andra världskriget, kom till Mallorca. En del av dem, som skalden Robert Graves och konstnären Juan Miró, bosatte sig permanent. Sedan följer en mer konventionell beskrivning av sevärdheter, djurliv, kultur samt mat och vin. Den andra, större och mer intressanta delen är en historisk och politisk skildring av Mallorca från forntid till nutid. Tonvikten ligger på perioden från slutet av 1800-talet och till idag med utförligare beskrivning av den senare delen då författarinnan själv var engagerad i det politiska skeendet. Rekommenderad 110514

(105)  Spanien. En färd genom historien. Thomas Gustavsson. Carlssons 2010. ISBN 97891-7331-3698

Denna författare, journalist och hispanist, är bosatt i Madrid därifrån han skriver och rapporterar om Spanien och den spansktalande världen för svenska medier. Denna bok är den första av tre om Spanien. (De följande; ”Spanien. En stat flera nationer” och ”Spanien. ¡Fiesta!” planeras utkomma 2012). Här presenteras Spaniens dramatiska historia från 40000 år f.kr. till nutid. Passionerat och kunnigt visar han hur det nutida Spanien formats av sin historia. Roande är att läsa om vikingarna som kom på 800-talet för att först plundra Sevilla, men som efter fredsförhandlingar blev assimilerade tog lokala hustrur och övergick till Islam. De började producera ost; en kunskap som saknades i al-Andalus. I Skandinavien fanns denna kunskap som en metod att spara sommarens mjölk till vintern. Även traditionen att torka fisk infördes av vikingarna. I Spanien äter man fortfarande ofta bacalao. Han avslöjar också myten om reconquistan där den spanska historien framställs som en ständig kamp mellan kristna och morer. I själva verket levde kristna och muslimer under många sekler i samråd med varandra och samäktenskap var inte ovanligt.  Rekommenderad 111011

(110) Ghosts of Spain. Travels through a country's hidden past. Giles Tremlett. Faber and Faber Ltd. 2006. ISBN 0-571-22169-6

Om man verkligen vill förstå spanjorerna och det spanska samhället är detta rätt bok att läsa. Tyvärr finns den inte i svensk översättning men engelskan i boken är lättförståelig. Varför är Spanien så högljutt och trots detta så tysta om inbördeskriget och dess offer? Finns det fortfarande spår efter Franco? Hur räddade bikinin Spanien? Hur fungerar det sociala nätverket "enchufe" eller hur man sköter och använder sina kontakter. Hur fungerar den spanska feminismen och varför är spanjorerna de flitigaste bordellbesökarna i Europa. Allt detta och mycket mer dissekerar författaren med både allvar och humor. 130902

(111)  MAN OF WAR. The secret life of Captain Alan Hillgarth, officer, adventurer, agent. Duff Hart-Davis. Century, London. 2012. ISBN 9781846059711.

Denna bok handlar om en man som 16-årig kadett deltog i slaget om Gallipoli under Första Världskriget. Där dödade han en turkisk soldat med sin bajonett och blev skottskadad i huvud och ben. Efter kriget deltog han i en skattletningsexpedition till Bolivia med magert utbyte! Senare var han bosatt på Mallorca där blev Brittisk Konsul. Under innebördskriget räddade han hundratals liv genom att fungera som neutral medlare. Under Andra Världskriget organiserade han underrättelseverksamheten i Spanien där han utnämnts till Marinattaché. Han hade en stor roll i det diplomatiska spelet för att hålla Spanien ute ur kriget och därigenom förhindra att Gibraltar erövrades av Tyskarna. En sådan erövring skulle innebära att medelhavet stängdes av från Atlanten vilket troligtvis skulle avsevärt förlängt kriget. Senare under kriget blev han chef för den marina underrättelsetjänsten i Fjärran Östern där han starkt bidrog till Japans besegrande. Under lång tid var han också Churchills rådgivare. Han var även en nära vän till den kontroversielle bankmannen Juan March (Banca March, Museu Fundación Joan March). Kanske inspirerade han sin vän Ian Fleming när han skrev om James Bond. Till skillnad från många samtida undvek han strålkastarljuset och drog sig tillbaka till ett lantligt Irland. Rekommenderad läsning 141017

 

 

Mallorcaböcker

Startsida