Övrigt

(33) Rails Through Majorca. Giles Barnabe. Plateway Press, 2003. ISBN  1- 871980-51-8

Denna bok ger en historisk redovisning av Mallorcas smalspåriga  järnvägar med geografisk beskrivning av deras placering. För de nuvarande järnvägsnätet ges en beskrivning av de sista 10 årens utveckling. Jämsides med den historiska beskrivningen finns kapitel ägnade åt det rullande materialet, tidtabeller mm. 050630

 

(34) Majorca Living. Gloria Torrens Ferrer, foto Pere Planells. DuMont Buchverlag, 2001. ISBN 3-7701-7121-7

I denna bok finns mer än 350 utsökta fotografier. Dessa visar både natur och arkitektur, med en tonvikt på inredning från gammal kultur till ultramodernt. Den visar ett Mallorca som inte bara vilar på gamla traditioner utan också lever ett modernt liv. 050704

(39) Mallorcas Küsten aus der Luft. Bartomeu Amengual Gomila. Planeta, 1996. ISBN 84-08-01821-3

En bok med flygfotografier av Mallorcas hela kust med kompletterande text (på tyska). Bilderna är av hög kvalitet och med stor detaljrikedom. En bok att rekommendera till den som planerar ett kustnära boende. Kan även vara av intresse om man undrar över hur resebyråns beskrivning av semesterhotellets läge stämmer med verkligheten. 050823

 

Mallorcaböcker

Startsida