Handböcker 

(5) FINCA: Renovating an Old Farmhouse in Spain. Alec and Erna Fry, Santana Books, ISBN 84-89954-24-7.

En utförlig handbok för den som själv vill renovera en gammal finca. Den är systematisk och utförlig. Man visar hur man finner ett lämpligt hus och hur man sedan steg för steg renoverar det. Tyngdpunkten ligger på det autentiska men även användandet av moderna tekniker. Det finns en hemsida Fincabook där man kan hitta uppdateringar och dela med dig av egna erfarenheter.

(27) A Home in Majorca. A practical guide to the traditional house and rural life, Tomás Graves. La Forada, 1998. ISBN 84-7651-670-3

Detta är den bästa boken om att bo och leva på Mallorcas landsbygd. Den täcker allt från vitkalkning av väggar till grannrelationer och ogräs. Innehåller också ett engelsk-katalanskt lexikon med utalshjälp. Den är inte bara otroligt informativ utan också rolig att läsa liksom hans bok, Bread & Oil: Majorcan cultures last stand. Rekommenderad läsning. 050223

(43) Motoring in Spain. Brian J Deller. Brian J Deller Publishing, 2004. ISBN 8460796175

Om man tillbringar längre perioder på Mallorca eller blir bofast behöver man kanske en egen bil. Vare sig man har med sig en svensk bil eller tänker köpa en spansk är det mycket man måste känna till. Denna bok verkar täcka det mesta som kan bli aktuellt. Boken har dessutom en egen hemsida med uppdateringar vilket är viktigt då förordningar och lagar ständigt ändras. 050831 

(106) You & the Law in Spain, David Searl. Santana Books, 2011. ISBN 978-84-89954-91-5

Alla vi som bor på Mallorca för kortare eller längre tid har ju konfronterats med den spanska juridiken t.ex. i samband med NIE-nummer, hus- eller bilköp. Vi har upplevt de stora skillnaderna mellan det svenska och det spanska systemet. Jag har länge sökt en lättillgänglig och aktuell introduktion till den spanska juridiken. Det bästa jag hittills hittat är denna bok. Den är visserligen skriven på engelska men riktar sig till alla ”extranjeros” i Spanien. Boken gavs först ut 1985 och den tjugoförsta uppdaterade upplagan kom i mars 2011. På slutet av varje kapitel i sektionerna finns de viktigaste spanska termerna översatta. Den kanske inte ger ett specifikt svar på alla dina frågor men den visar hur du skall gå vidare och förbereder dig på kontakten med myndigheterna på olika nivåer. Rekommenderad 111220

Mallorcaböcker

Startsida